Joakim Malmström – Entreprenadingenjör

070 – 277 25 25
joakim.malmstrom@orefield.com

Johan Renman – Platschef

073 – 089 66 32
johan.renman@orefields.com

Patrik Rönnebro – Arbetsledare / Mättekniker

070 – 321 73 08
patrik.ronnebro@orefields.com

Anders Lindberg – Platschef

anders.lindberg@orefields.com
070 – 294 84 13

Tommy Klippmark – Arbetsledare

tommy.klippmark@orefields.com
070 – 650 26 73

Marcus Becker – Arbetsledare

marcus.becker@orefields.com
073 – 041 47 74

Marcus Becker – Arbetsledare

marcus.becker@orefields.com

073 – 041 47 74

Jessica Keskitalo – Administration

jessica.keskitalo@orefields.com

Andrea Andersson – KMA

andrea.andersson@orefields.com