Boliden Mineral anlitar Orefields för utförande av borrning i Aitik

Aitik, Sverige.

Orefields har vunnit upphandling och blivit anlitat av Boliden Mineral AB för att i Aitik utföra två vertikalschakt samt två horisontalschakt med tillhörande förstärkningsarbete.

Arbetena påbörjas under hösten 2023.