Boliden Aitik – Pumpschakt 2023-2024

Aitik, Sverige. Bakgrund till projektet: Boliden behövde två vertikalschakt för att skapa en ny pumpstation. Schakt: 197m i 90grader, 5m diameter 197m i 90grader, 5m diameter Utfördes av rigg: Robbins 123RH Robbins 83DC (Edilmac dei F.lli Maccabelli s.r.l.)

Boliden Garpenberg – Ventilationsschakt 2022–2023

Bakgrund till projektet: Boliden behövde tre ventilationsschakt för att fortsätta sin drivning i Garpenbergsgruvan. Schakt: 239m i 90grader, 4,5m diameter 231m i 90grader, 4,5m diameter 79m i 90grader, 3,5m diameter Utfördes av rigg: Rhino 2000

LKAB Kiruna – Downreaming 2021-Pågående

Bakgrund till projektet: LKAB har länge velat få fram en metod som gör det lättare att skapa slasar utan att man behöver spränga i känsliga områden, Vi började arbetet med att konstruera utrustning till våra Rhino 2000 för att kunna genomföra dess arbeten på ett...

LKAB Kiruna – Raiseborrning 2018-Pågående

Bakgrund till projektet: LKAB utökar ventilationen samt materialhanteringen under jord för fortsatt produktion Schakt: Ett flertal bergschakt i olika diameter samt renoveringsborrning i betongfyllda schakt. Utfördes av rigg: Rhino 2000 Rhino 1289 Epiroc Robbins 123RH

LKAB Konsuln – Raise Caving Schakt 2022

Bakgrund till projektet: LKAB ska testa konceptet raise caving och behövde ett raiseborrat schakt som grund för projektet. Schakt: Ett bergschakt i 3,5m diameter och 60 graders vinkel, 43m långt. Utfördes av rigg: Epiroc Robbins 123RH

Bergen Stendafjell – Borrhål för vattenledning 2021-2022

Bakgrund till projektet: Ett nytt bostadsområde skulle etableras och till detta behövdes en ny vattenledning dras genom berget. Borrningen genomfördes i två etapper där den ena hade en lutning på 24 grader och den andra på 2,4 grader. Schakt/Hål: Etapp 1: 170m långt, 24 graders...

SKB Äspölaboratoriet – Downreaming slots 2021-2022

Bakgrund till projektet: SKB ville utföra testborrningar av kapselhål vid anläggningen på Äspö. Vi tillhandahöll operatörer för den rigg som skulle användas. Schakt: Downreaming hål med 1,7m diameter. Längd ca. 8-10m. Utfördes av rigg: TRB Rhino 500 (Via SKB)

Boliden Renströmgruvan – Mediahål 2021

Bakgrund till projektet: Boliden skulle förbättra sin vattenhantering med att bygga en ny pumpstation underjord som pumpar vatten ur gruvan till dagen. Schakt: 766m i 90grader, 0,66m diameter med en avvikelse på endast 12cm 75m 90grader 0,66m diameter Utfördes av rigg: Epiroc Robbins 123RH Rhino...
Raise boring rig Robbins 123RH

Outokumpu Chrome Finland – Ventilationsschakt 2018–2021

Bakgrund till projektet: Outokumpu gjorde en stor utvidgning av sin gruvdrift och ett antal schakt för ventilationen skulle borras Schakt: 18st ventilationsschakt mellan 45-589m i 3,5–4,5m diameter med varierande lutning mellan 60–90 grader Utfördes av rigg: Epiroc Robbins 123RH Rhino 2000

Agnico Eagle Finland – Ventilationsschakt 2018–2019

Bakgrund till projektet: Agnico Eagle utvecklade sin ventilation samt återfyllnads infrastruktur i underjordsgruvan Schakt: 4st ventilationsschakt från 95m-685m, 4,1m diameter plus ett mediahål för återfyllnad. Utfördes av rigg: Rhino 2000