LKAB Kiruna – Raiseborrning 2018-Pågående

Bakgrund till projektet:

LKAB utökar ventilationen samt materialhanteringen under jord för fortsatt produktion

Schakt:

Ett flertal bergschakt i olika diameter samt renoveringsborrning i betongfyllda schakt.

Utfördes av rigg:

Rhino 2000

Rhino 1289

Epiroc Robbins 123RH