Orefields Group AB

Är ett Kirunabaserat företag, startat 2017.

Vi arbetar i huvudsak inom 3 verksamhetsområden: Mark &

anläggning, drift & underhåll och svets & verkstad.

 

Orefields har sedan 2019 kontrakt med Trafikverket för drift

& underhåll inom Kiruna driftområde.

______________________

Vi har även avtal med Kiruna Kraft, gällande underhåll på

värmeverket och andra tekniska anläggningar.

____________

I dagsläget är vi ca 30 personer i företaget och ni hittar oss på:

Takvägen 11, Kiruna

Varför välja oss?