Formning och gjutning

Formning och gjutning av betongplattor och andra fundament är det första steget för ett lyckat projekt. Vi har resurser för att se till att hållfasthet och yta blir korrekt.