Downreaming

Downreaming med raiserigg är en borrmetod som vi arbetar fram för att kunna ansluta befintliga nivåer till redan färdiga schakt eller hålrum.

Vi har i dagsläget två stycken riggar som är utrustade för att kunna genomföra denna borrning produktionsmässigt.

Vår downreaming kan göras i en dimension på mellan (13 3/4″ till 2,4m i diameter) med en hållängd på upp till 30M

För mer information kontakta oss eller se vår film The Art Of Downreaming

Orefields Raise Boring – The Art Of Downreaming