Bergen Stendafjell – Borrhål för vattenledning 2021-2022

Bakgrund till projektet:

Ett nytt bostadsområde skulle etableras och till detta behövdes en ny vattenledning dras genom berget. Borrningen genomfördes i två etapper där den ena hade en lutning på 24 grader och den andra på 2,4 grader.

Schakt/Hål:

Etapp 1: 170m långt, 24 graders lutning, Ø 0,85m

Etapp 2: 347m långt, 2,4 graders lutning, Ø 0,85m

Utfördes av rigg:

TRB Rhino 400H