SKB Äspölaboratoriet – Downreaming slots 2021-2022

Bakgrund till projektet:

SKB ville utföra testborrningar av kapselhål vid anläggningen på Äspö. Vi tillhandahöll operatörer för den rigg som skulle användas.

Schakt:

Downreaming hål med 1,7m diameter. Längd ca. 8-10m.

Utfördes av rigg:

TRB Rhino 500 (Via SKB)