Outokumpu Chrome Finland – Ventilationsschakt 2018–2021

Bakgrund till projektet:

Outokumpu gjorde en stor utvidgning av sin gruvdrift och ett antal schakt för ventilationen skulle borras

Schakt:

18st ventilationsschakt mellan 45-589m i 3,5–4,5m diameter med varierande lutning mellan 60–90 grader

Utfördes av rigg:

Epiroc Robbins 123RH

Rhino 2000