Agnico Eagle Finland – Ventilationsschakt 2018–2019

Bakgrund till projektet:

Agnico Eagle utvecklade sin ventilation samt återfyllnads infrastruktur i underjordsgruvan

Schakt:

4st ventilationsschakt från 95m-685m, 4,1m diameter plus ett mediahål för återfyllnad.

Utfördes av rigg:

Rhino 2000