Boliden Garpenberg – Ventilationsschakt 2022–2023

Bakgrund till projektet:

Boliden behövde tre ventilationsschakt för att fortsätta sin drivning i Garpenbergsgruvan.

Schakt:

239m i 90grader, 4,5m diameter

231m i 90grader, 4,5m diameter

79m i 90grader, 3,5m diameter

Utfördes av rigg:

Rhino 2000