Boliden Renströmgruvan – Mediahål 2021

Bakgrund till projektet:

Boliden skulle förbättra sin vattenhantering med att bygga en ny pumpstation underjord som pumpar vatten ur gruvan till dagen.

Schakt:

766m i 90grader, 0,66m diameter med en avvikelse på endast 12cm

75m 90grader 0,66m diameter

Utfördes av rigg:

Epiroc Robbins 123RH

Rhino 400