LKAB Kiruna – Downreaming 2021-Pågående

Bakgrund till projektet:

LKAB har länge velat få fram en metod som gör det lättare att skapa slasar utan att man behöver spränga i känsliga områden, Vi började arbetet med att konstruera utrustning till våra Rhino 2000 för att kunna genomföra dess arbeten på ett produktionsmässigt sätt.

Schakt:

12-16 schakt per år 2,4m i diameter med en längd mellan 8-20M

Utfördes av rigg:

Rhino 2000 (DR spec.)