Posiva Onkalo – Final deposit 2017-2018

Bakgrund till projektet: Detta var en del i ett projekt för att skapa kapsel-schakt för slutdeponi av radioaktivt avfall från kärnkraftverket. Schakt: 4st schakt mellan 81-141m, 5,5m i diameter utfört med styrd borrning (RVDS). Utfördes av rigg: Rhino 2000