Posiva Onkalo – Final deposit 2017-2018

Bakgrund till projektet:

Detta var en del i ett projekt för att skapa kapsel-schakt för slutdeponi av radioaktivt avfall från kärnkraftverket.

Schakt:

4st schakt mellan 81-141m, 5,5m i diameter utfört med styrd borrning (RVDS).

Utfördes av rigg:

Rhino 2000