Fortum Stockholm – Siloförvaring Värtahamnen 2013

Bakgrund till projektet:

Värtahamnen behövde förvaringsschakt för träflis.

Schakt:

1st 40m schakt, 3m i diameter.

Utfördes av rigg:

Rhino 1298