LKAB Malmberget – Ventilationsschakt 2016–2017

Bakgrund till projektet:

LKAB utvidgar ventilationen i Vitåforsgruvan.

Schakt:

4st ventilationsschakt på 5m i diameter, 71 garder

Utfördes av rigg:

Rhino 2000