Boliden Aitik – Pumpschakt 2023-2024

Aitik, Sverige.

Bakgrund till projektet:

Boliden behövde två vertikalschakt för att skapa en ny pumpstation.

Schakt:

197m i 90grader, 5m diameter

197m i 90grader, 5m diameter

Utfördes av rigg:

Robbins 123RH

Robbins 83DC (Edilmac dei F.lli Maccabelli s.r.l.)