Nytt kontrakt med LKAB

Kiruna, Sverige.

Orefields har efter upphandling erhållit ett kontrakt av LKAB avseende raiseborrning i Malmberget och Kiruna.

Arbeten påbörjas i november 2022.