Orefields ingår samarbetsavtal med Cementation

KIRUNA, Sverige – Orefields Raise Boring AB (Orefields), med sin redan väletablerade närvaro i Skandinavien och sitt gedigna rykte för att leverera kvalitet, har etablerat ett samarbetsavtal med Cementation Canada Inc. (Cementation), en global entreprenör för gruvutveckling med kontor i Kanada, Australien, USA och Sydafrika. Cementation kompletterar Orefields gruvtjänster som inkluderar pilotborrning, raiseborrning, downreaming, horisontell raiseborrning och gjutning/injektering med Cementations beprövade förmåga och erfarenhet av att projektera, konstruera och bygga kompletta gruvsystem. Där ingår bland annat schaktsänkning, drivning av snedbanor, utbyggnation av befintliga nivåer samt operativ gruvproduktion för att komma åt malmkroppar. Dessutom har Cementation fullständiga interna ingenjörs-, design- och leveranstjänster för krossning/siktning och materialtransportsystem till processanläggningar.  

Vi erbjuder

Förutom att introducera utökade möjligheter till fördel för den bredare Skandinaviska regionen, erbjuder Orefields och Cementations samarbete innovativa leveransmodellalternativ som minskar risken för gruvägaren jämfört med den konventionella metoden att separat projektera, konstruera, upphandla och utföra. Till exempel inkluderar kreativa riskreducerande alternativ: 

– Projektera-detaljkonstruera-bygga-driva/underhålla (DBOM)

– Projektera-detaljkonstruera-bygga-driva/underhålla + Systemägande  

– Efter en överenskommen driftsperiod, möjlighet att överföra ägande  

– Partnerskap med gruvägaren 

Under anläggningens livslängd överstiger drift- och underhållskostnaderna ofta den initiala kostnaden för att utveckla och bygga system. Ofta påverkas även driftsäkerheten av vad som sker under utvecklings- och konstruktionsstadiet, vilket i sin tur kan innebära ökade kostnader som ackumuleras under åren. Vår föreslagna metod minskar riskerna jämfört med att sprida arbetspaket mellan olika företag och entreprenörer. Enkelt uttryckt, vi ”packar vår egen fallskärm” för att säkerställa att projektet har rätt förutsättningar från start till mål.

Projektutförande och logistik

I och med att detta partnerskap specifikt etableras i Sverige för ge nytta och mervärde för Skandinavien så kommer tekniska och professionella arbetskraftsresurser samt leverans av material, utrustning och tillverkning/konstruktion att upphandlas i regionen där så är möjligt. Beroende på tillgången av kvalificerade regionala resurser kan andra europeiska länder ges sekundär preferens. 

Om Orefields: 
Orefields är en leverantör av gruvtjänster och specialiserad inom raiseborrning och downreaming samt tillhörande arbeten. Orefields strävar efter att vara en lösningspartner och en arbetsplats för de bästa inom branschen med en hållbar verksamhet och en ledande roll i att skapa säker gruvdrift. Orefields är ett familjeägt företag som startades 2011 och är baserat i gruvstaden Kiruna i norra Sverige.  
För mer information om Orefields, besök www.orefields.com

Om Cementation: Cementation är en gruv- och mineralfokuserad grupp av företag som levererar lösningar för gruvor och processanläggningar både ovan och under jord samt i dagbrott över hela världen. Cementation är specialiserat på att leverera hållbara lösningar för projektering, teknik- och detaljkonstruktion, upphandling, byggnation, driftsättning samt drift och underhåll till gruv- och mineralindustrin. Cementation är en del av Murray & Roberts-koncernen, som tillhandahåller omfattande tjänster till gruv- och mineralbearbetningskunder över sex kontinenter.  

För mer information om Cementation, besök www.cementation.com.

———–

För mer information, vänligen kontakta:

Patrick Hudd, International & Marketing, Cementation Canada

North Bay t: +1 705 840 0406

patrick.hudd@cementation.com

Johan Sälgfors, CEO, Orefields Raise Boring AB

Kiruna, Sverige t: +46 70 367 70 98

johan.salgfors@orefields.com