Orefields vinner Bolidenområdets Arbetsmiljöpris 2022

Orefields Raise Boring AB har av Boliden Mineral AB blivit tilldelade Bolidenområdets Safe Working Environment Award för 2022.

”Orefields är ett föredömligt företag som verkligen vill jobba säkert och samtidigt effektivt. De har ordning och reda och använder IA-systemet flitigt för att själva bli bättre i sitt arbetsmiljöarbete. Ledningen tillsammans med sin personal är samstämmiga i sin attityd gällande att arbeta säkert.
Orefields är ett entreprenörsföretag som sticker ut.”