Raiseborrning

Raiseborrning är en borrteknik som används för att skapa schakt bland annat inom vattenkraft, infrastruktur & tunnel/gruvindustrin där man först borrar ett mindre hål (Pilotborrning) mellan två befintliga nivåer, för att sedan montera en större krona nere vid genomslagsplatsen, efter det så drar man kronan upp genom berget för att skapa schaktet.

Om ni är intresserade och vill ha mer information gällande raiseborrning så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Här nedan ser ni dom olika borriggarna samt deras specifikationer.

Våra Riggar

Epiroc Robbins 123 RH

 • Year: 2018
 • Raise diameter: ∅0,35 – ∅6,5 meter
 • Raise length: Up to 1 100 meter
 • Reaming torque: 540kNm
 • Reaming thrust: 8 923 kN
 • Power requirement: 706 kVA, 400 V, 50Hz
 • Weight of rig incl. pipeloader: 32 000 kg
 • Crawler: Yes

raiseborrning

TRB Rhino 2000

 • Year: 2016
 • Raise diameter: ∅0,35 – ∅5,5 meter
 • Raise length: Up to 800 meter
 • Reaming torque: 460 kNm
 • Reaming thrust: 6 800 kN
 • Power requirement: 600kVA, 400 V, 50Hz
 • Weight of rig incl. pipeloader: 24 100 kg
 • Crawler: Yes

TRB Rhino 2000

 • Year: 2015
 • Raise diameter: ∅0,35 – ∅5,5 meter
 • Raise length: Up to 800 meter
 • Reaming torque: 460 kNm
 • Reaming thrust: 6 800 kN
 • Power requirement: 600kVA, 400 V, 50Hz
 • Weight of rig incl. pipeloader: 24 100 kg
 • Crawler: Yes

TRB Rhino 400

 • Year: 2004
 • Raise diameter: ∅0,25 – ∅1,8 meter
 • Raise length: Up to 400 meter
 • Reaming torque: 85 kNm
 • Reaming thrust: 2 010 kN
 • Power requirement: 160 kVA, 400 V, 50Hz
 • Weight of rig incl. pipeloader: 9 200 kg
 • Crawler: No, lifted with wheel loader or excavator

Pilotborrning

Pilotborrning eller mediaborrning är det första steget i raiseborrning men vi kan också använda denna metod separat för att skapa mindre hål med en diameter på (9 7/8″ till 15″) för till exempel kabel/slangdragning eller dränering m.m.

Dessa typer av hål utförs av alla våra riggar och planeras specifikt utifrån förutsättningarna som ni har med utrymme, längd och krav på träffsäkerhet.

Med vår största rigg så är det möjligt att borra upp till 1100M långa mediahål.

Kontakta oss gärna för mer information gällande pilotborrning.

 

Downreaming

Downreaming med raiserigg är en borrmetod som vi arbetar fram för att kunna ansluta befintliga nivåer till redan färdiga schakt eller hålrum.

Vi har i dagsläget två stycken riggar som är utrustade för att kunna genomföra denna borrning produktionsmässigt.

Vår downreaming kan göras i en dimension på mellan (13 3/4″ till 2,4m i diameter) med en hållängd på upp till 30M

För mer information kontakta oss eller se vår film The Art Of Downreaming

Orefields Raise Boring – The Art Of Downreaming

 

Formning och gjutning

Formning och gjutning av betongplattor och andra fundament är det första steget för ett lyckat projekt. Vi har resurser för att se till att hållfasthet och yta blir korrekt.

Utlastning och transport

Tillsammans med våra systerföretag har vi både utrustning och resurser för att ta hand om utlastning. Vi har också ekipage för alla andra transporter som kan behövas i och under projektets gång. Kontakta oss för mer information.